Πλοίο που πραγματοποιεί θαλάσσιες μεταφορές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων από και προς Κίνα, Κορέα, Κύπρο, Ινδία, Ισπανία, Πορτογαλία, ΗΠΑ μέσω του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών μας. Παρέχουμε door to door υπηρεσίες στους πελάτες μας καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες μεταφοράς, εκτελωνισμού και ασφάλισης εμπορευμάτων.

Προσφέρουμε εβδομαδιαίο service για πλήρη και ομαδικά φορτία με containers οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων. Το εξειδικευμένο στις θαλάσσιες μεταφορές προσωπικό μας και το πλήθος των ανταποκριτών μας στο εξωτερικό διασφαλίζει ανταγωνιστικούς ναύλους, ομαλή μεταφορά, ενημέρωση για τη πορεία αυτής και συνεχή παρακολούθηση μέχρι τη παράδοση των εμπορευμάτων στον τελικό παραλήπτη.