Οι περισσότερες παλέτες στην Ελλάδα ανήκουν στην κατηγορία EPAL, οι λεγόμενες και ευρωπαλέτες και έχουν την ονομασία EPAL ή EUR. Είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο κατασκευής παλετών στην Ευρώπη και ακολουθείται επίσημα από τις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης.

Τα τέσσερα μεγέθη της ευρωπαλέτας είναι:

Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι φόρτωσης των παλετών σε ένα container. Μια από τις πιο σημαντικές μεταβλητές είναι το βάρος. Τα βαριά φορτία μπορεί να περιορίσουν τις επιλογές φόρτωσης.
Ανάλογα με το μέγεθος του container και τον τρόπο φόρτωσης, η χωρητικότητα είναι σχεδόν προκαθορισμένη και απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία: