Εικόνα που σχετίζεται με τελωνειακές διαδικασίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, μέσω έμπειρων εκτελωνιστών συνεργατών, τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες για λογαριασμό των πελατών μας.

Έχουμε δυνατότητα έκδοσης εγγράφων τελωνείου σε φορτία ενδοκοινοτικά, transit ή από και προς τρίτες χώρες για οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.