Οδικές μεταφορές από φορτηγό

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί οδικές μεταφορές σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Το τμήμα οδικών μεταφορών απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό προσφέροντας στους πελάτες μας εβδομαδιαίες αναχωρήσεις φορτηγών αυτοκινήτων από και προς Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, καθώς επίσης και από Ιρλανδία, Λετονία και Τσεχία μέσω του δικτύου ανταποκριτών μας. Η μεταφορά των φορτίων (full/groupage) γίνεται με τον ασφαλέστερο και ταχύτερο τρόπο, ενώ οι ναύλοι μας παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις κομπλέ φορτηγών (FTL or “full truck load”)
  • Εβδομαδιαίες τμηματικές φορτώσεις (LTL or “less than truck load”)
  • Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)
  • Απευθείας παράδοση στις εγκαταστάσεις του πελάτη
  • Διαχείριση εγγράφων μεταφοράς
  • Συνεχής παρακολούθηση φορτίου
  • Διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών