Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς: http://www.olp.gr/en/
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά: http://www.pct.com.gr
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης:  http://www.thpa.gr/en/
Οργανισμός Λιμένος Βόλου: http://www.port-volos.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου: http://www.portheraklion.gr/index.php/el/
Οργανισμός Λιμένων Πατρών: http://www.patrasport.gr/