Κουτί που χρησιμοποιείται για την μεταφορά οικοσκευών

Αναλαμβάνουμε την πλήρη μεταφορά οικοσκευών στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού μέσω οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς.  Η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τους έμπειρους συνεργάτες της, είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες συσκευασίας, προσωρινής αποθήκευσης, παραλαβής και παράδοσης των προσωπικών σας αντικειμένων στον προορισμό που θα μας υποδείξετε.

Στόχος μας είναι η μεταφορά της οικοσκευής σας με απόλυτη ασφάλεια στον ταχύτερο δυνατό χρόνο στον τελικό προορισμό. Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, προσφέρουμε κόστη που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες & απαιτήσεις.